پایگاه خبری

دستور زنگنه برای تکمیل خط لوله گاز دامغان-نکا

دستور زنگنه برای تکمیل خط لوله گاز دامغان-نکا
وزیر نفت با صدور دستور ویژه مبنی بر تکمیل خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا گفت: تا زمانی که خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا تکمیل نشود این مسئله حل نمی شود و ما با جدیت تکمیل این خط را دنبال می کنیم.

دستور زنگنه برای تکمیل خط لوله گاز دامغان-نکا