پایگاه خبری

دروازه‌بان های برزیلی و یونانی در راه نفت

دروازه‌بان های برزیلی و یونانی در راه نفت
چند بازیکن خارجی که در پست های دروازه بان و هافبک دفاعی بازی می کنند در دور جدید تمرینات نفت تهران حضور خواهند یافت.

دروازه‌بان های برزیلی و یونانی در راه نفت

موزیک سرا