پایگاه خبری

درخواست کمک قطر از ترکیه، مایه تأسف است

درخواست کمک قطر از ترکیه، مایه تأسف است
وزیر مشاور دولت امارات در واکنش به درخواست کمک قطر از ترکیه، این اقدام دوحه را مایه تأسف خواند.

درخواست کمک قطر از ترکیه، مایه تأسف است