پایگاه خبری

درخواست مقام بلندپایه روسی از مردم ایران

درخواست مقام بلندپایه روسی از مردم ایران
خانم والنتینا ماتویینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه (مجلس سنا) خواستار کمک برای پیدا کردن یک دختر خانم ایرانی شد که 12 سال پیش از وی در تهران استقبال کرده بود.

درخواست مقام بلندپایه روسی از مردم ایران

دانلود برنامه ایمو