پایگاه خبری

داودی «هزارپا» را سال آینده می‌سازد

داودی «هزارپا» را سال آینده می‌سازد
ابوالحسن داودی اوایل سال آینده فیلم کمدی خود با نام «هزارپا» را کلید می‌زند.

داودی «هزارپا» را سال آینده می‌سازد