اخبار خارجی

حمله سایبری ترکیه به سایت وزارت خارجه اتریش

حمله سایبری ترکیه به سایت وزارت خارجه اتریش
وزارت امور خارجه اتریش از حمله سایبری ترکیه به سایت این وزارتخانه خبر داد.

حمله سایبری ترکیه به سایت وزارت خارجه اتریش