پایگاه خبری

حملات جنون‌آمیز جنگنده‌های سعودی به صنعاء

حملات جنون‌آمیز جنگنده‌های سعودی به صنعاء
در سایه سکوت بین المللی به جنایت‌های عربستان در شهرهای یمن، جنگنده‌های سعودی روز چهارشنبه (امروز) بارها به صنعا حمله کردند.

حملات جنون‌آمیز جنگنده‌های سعودی به صنعاء

دانلود ایمو برای گوشی