پایگاه خبری

حماس: در پی بهبود روابط با ایران هستیم

حماس: در پی بهبود روابط با ایران هستیم
«خالد القدومی» نماینده جنبش حماس در ایران از وجود تحرکاتی با هدف توسعه روابط بین حماس و تهران خبر داد و تأکید کرد که ایران هیچ زمانی حمایت مالی و نظامی خود را از حماس قطع نکرده است.

حماس: در پی بهبود روابط با ایران هستیم