پایگاه خبری

حسینی همچنان فیکس دروازه استقلال

حسینی همچنان فیکس دروازه استقلال
مهدی رحمتی به احتمال فراوان در شروع نیم‌فصل دوم هم نیمکت نشین است.

حسینی همچنان فیکس دروازه استقلال