پایگاه خبری

حسینی: نیروهای انقلابی در سال ۹۶ کاندیدای واحد خواهند داشت

حسینی: نیروهای انقلابی در سال ۹۶ کاندیدای واحد خواهند داشت
سید محمد حسینی با اشاره به تجربه اصولگرایان در انتخابات ۹۲ گفت: قطعاً نیروهای انقلابی سراسر کشور به یک کاندیدای واحد در انتخابات آینده می‌رسند.

حسینی: نیروهای انقلابی در سال ۹۶ کاندیدای واحد خواهند داشت

خبرگزاری مهر