پایگاه خبری

حدیث روز/ سخن پیامبر(ص) درباره دوستداران حضرت مهدی(عج)

حدیث روز/ سخن پیامبر(ص) درباره دوستداران حضرت مهدی(عج)
رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند خوشا به حال کسی که فرزندان معصوم امام حسین علیه السلام را دوست داشته باشد.

حدیث روز/ سخن پیامبر(ص) درباره دوستداران حضرت مهدی(عج)