پایگاه خبری

حاجی زاده: موشک ها ضامن امنیت ایران است

حاجی زاده: موشک ها ضامن امنیت ایران است
فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: توانمندی امروز موشکی، امنیت کشور را تضمین کرده و برای همین دشمن انگشت خود را روی این موضوع گذاشته است.

حاجی زاده: موشک ها ضامن امنیت ایران است