پایگاه خبری

جلیلی می‌خواهد احمدی‌نژاد «زمانه» شود ؟

جلیلی می‌خواهد احمدی‌نژاد «زمانه» شود ؟
این روزها دیگر در قالب هسته‌ای اظهارنظر نمی‌کند، مسکن را هدف قرار می‌دهد، دستمزد و حقوق‌ها را و …او دیگر سعید جلیلی فقط دیپلمات نیست، گویی برای کامل شدن پازل کاندیداتوری‌اش بنا را بر اظهارنظر در حوزه‌های مختلف گذاشته است. یک سعید جلیلی متفاوت!

جلیلی می‌خواهد احمدی‌نژاد «زمانه» شود ؟