پایگاه خبری

جزئیات حمله پهپادهای رژیم صهیونیستی به قنیطره سوریه +نقشه

جزئیات حمله پهپادهای رژیم صهیونیستی به قنیطره سوریه +نقشه

جزئیات حمله پهپادهای رژیم صهیونیستی به قنیطره سوریه +نقشه