قیمت

جدول/ قیمت انواع حبوبات پرمصرف در بازار

جدول/ قیمت انواع حبوبات پرمصرف در بازار
عضو اتحادیه مواد غذایی گفت: با توجه به تامین بخشی از حبوبات مصرفی از طریق واردات، افزایش قیمت دلار بر نرخ کالای داخلی نیز تاثیر گذار است.

جدول/ قیمت انواع حبوبات پرمصرف در بازار