پایگاه خبری

ثبت نام ۱۵ کاندیدای انتخابات میاندوره‌ای مجلس در روز نخست

ثبت نام ۱۵ کاندیدای انتخابات میاندوره‌ای مجلس در روز نخست
دبیر ستاد انتخابات کشور درخصوص گزارش نخستین روز ثبت نام داوطلبین انتخابات میاندوره ای مجلس، گفت: در نخستین روز از مدت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان،‌ 15 نفر ثبت نام کردند

ثبت نام ۱۵ کاندیدای انتخابات میاندوره‌ای مجلس در روز نخست