پایگاه خبری

تیموریان قراردادش با استقلال را فسخ کرد

تیموریان قراردادش با استقلال را فسخ کرد
آندرانیک تیموریان با حضور در هیات فوتبال استان تهران قرارداد خود را با استقلال فسخ کرد.

تیموریان قراردادش با استقلال را فسخ کرد