پایگاه خبری

تکمیل پروژه «فن خال زُدایی» آقای خاص!

تکمیل پروژه «فن خال زُدایی» آقای خاص!
این روزها منچستر یونایتد یک تیم بی رقیب نشان می دهد و با تکیه بر قدرت رهبری پل پوگبا در میانه زمین، تحولات تاکتیکی آقای خاص به طور مخملی در حال پیاده شدن هستند.

تکمیل پروژه «فن خال زُدایی» آقای خاص!