پایگاه خبری

توصیه سازمان هواشناسی به مردم

توصیه سازمان هواشناسی به مردم
سازمان هواشناسی نسبت به بارندگی و آبگرفتگی معابر در شمال کشور و سواحل خزر از روز شنبه تا دوشنبه هشدار داد و توصیه کرد: مردم از مسافرت غیرضروری به شمال کشور پرهیز کنند.

توصیه سازمان هواشناسی به مردم

oxin channel