پایگاه خبری

توسعه صنعت قطعه سازی بدون حمایت توقع بجایی نیست

توسعه صنعت قطعه سازی بدون حمایت توقع بجایی نیست
یک قطعه ساز با بیان اینکه وضعیت قطعه سازان کشور امروز نا به سامان است، گفت: بعضاً مطالبات قطعه ساز از خودروسازان با تاخیر ۳۰۰ روزه پرداخت می‌شود این در حالی است که لازمه تولید محصولات با کیفیت توسعه قطعه سازان کشور است.

توسعه صنعت قطعه سازی بدون حمایت توقع بجایی نیست