قیمت

تمایل اوکراین برای افزایش مراودات با آمریکا

تمایل اوکراین برای افزایش مراودات با آمریکا
وزیر دفاع اوکراین با انتقاد از سطح پایین مراودات میان کشورش با آمریکا، خواستار افزایش تجهیز تسلیحاتی ارتش کشورش توسط آمریکا و ناتو شد.

تمایل اوکراین برای افزایش مراودات با آمریکا