پایگاه خبری

تفاوت ایمنی خودروهای قدیمی و جدید

تفاوت ایمنی خودروهای قدیمی و جدید
Euro Ncap استاندارد تست ایمنی خودرو در اروپا است که از ۱۹۹۷ آزمایش ایمنی بر اساس آن انجام می‌شود.

تفاوت ایمنی خودروهای قدیمی و جدید