قیمت

تغییر قیمت در داروخانه ها ممنوع

تغییر قیمت در داروخانه ها ممنوع
هیچ داروخانه‌ای بالاتر از قیمت درج شده نباید بفروشد. همچنین شرکت‌های دارویی به دلیل بسته بندی‌هایی که دارند، امکان فروش با قیمت دیگر را ندارند.حتی شاید کالایی در وسط سال تغییر قیمت کند ولی این کالا به واسطه قیمتی که درج شده نباید دچار تغییر قیمت شود.

تغییر قیمت در داروخانه ها ممنوع

ارتقا اندروید