پایگاه خبری

تصویری از داخل پاساژ کویتی‌ ها قبل از تخریب

تصویری از داخل پاساژ کویتی‌ ها قبل از تخریب
تصویری که می‌بینید از داخل پاساژ کویتی ها پس از حادثه پلاسکو ثبت شده است.

تصویری از داخل پاساژ کویتی‌ ها قبل از تخریب