قیمت

تصادفات رانندگی در کشور کاهش یافت

تصادفات رانندگی در کشور کاهش یافت
رئیس پلیس راه کشور از کاهش ۳۸ درصدی تصادفات رانندگی در کشور طی ۱۰ سال گذشته خبر داد.

تصادفات رانندگی در کشور کاهش یافت