پایگاه خبری

ترکیه 2فرمانده ارتش را به حبس ابد محکوم کرد

ترکیه 2فرمانده ارتش را به حبس ابد محکوم کرد
خبرگزاری‌ها از محکوم شدن دو فرمانده ارتش ترکیه به حبس ابد به جرم مشارکت در کودتای نظامی نافرجام اواسط جولای خبر می‌دهند.

ترکیه 2فرمانده ارتش را به حبس ابد محکوم کرد