پایگاه خبری

ترزا می ایده‌ای برای نحوه اجرای برگزیت ندارد

ترزا می ایده‌ای برای نحوه اجرای برگزیت ندارد
یک نماینده ارشد پارلمان بریتانیا بر این باور است که ترزا می هیچ ایده‌ای درباره اینکه بریتانیا چگونه از اتحادیه اروپا خارج شود، ندارد.

ترزا می ایده‌ای برای نحوه اجرای برگزیت ندارد

پامنا موبایل لپ تاپ