پایگاه خبری

ترامپ و رئیس جمهور مکزیک، تلفنی صحبت کردند

ترامپ و رئیس جمهور مکزیک، تلفنی صحبت کردند
روسای جمهور آمریکا و مکزیک در حالی که به دنبال تنشها بر سر ساخت «دیوار مرزی» دیدار رودررویشان لغو شده، امروز جمعه تلفنی با هم صحبت کردند.

ترامپ و رئیس جمهور مکزیک، تلفنی صحبت کردند