پایگاه خبری

ترامپ وزیر کار کابینه‌اش را معرفی کرد

ترامپ وزیر کار کابینه‌اش را معرفی کرد
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا وزیر کار پیشنهادی خود را معرفی کرد.

ترامپ وزیر کار کابینه‌اش را معرفی کرد