پایگاه خبری

ترامپ به تعهدات برجام پایبند نخواهد بود

ترامپ به تعهدات برجام پایبند نخواهد بود
به اعتقاد کارشناس مسائل آمریکا، دولت اوباما که خود برجام را به انجام رسانده بود، به تعهدات آن پایبند نبود حال ترامپ نیز نه‌تنها به تعهدات آمریکا پایبند نخواهد بود، بلکه فشارها را علیه ایران افزایش خواهد داد.

ترامپ به تعهدات برجام پایبند نخواهد بود

تلگرام نارنجی