پایگاه خبری

تداوم فعالیت‌های کمپین جهانی لغو محاصره نوار غزه

تداوم فعالیت‌های کمپین جهانی لغو محاصره نوار غزه
کمپین جهانی لغو محاصره ـ شاخه نیجریه ـ در راستای حمایت از فلسطینیان ساکن باریکه غزه یک همایش فرهنگی را ترتیب داد.

تداوم فعالیت‌های کمپین جهانی لغو محاصره نوار غزه