پایگاه خبری

تجمع معترضان در سوئیس به خشونت کشیده شد

تجمع معترضان در سوئیس به خشونت کشیده شد
تجمع اعتراضی صدها نفر طی روزهای اخیر در شهر «برن» سوئیس با دخالت پلیس جهت متفرق کردن معترضین به خشونت کشیده شد که طی آن ده نیروی پلیس زخمی شدند.

تجمع معترضان در سوئیس به خشونت کشیده شد