پایگاه خبری

تاجیک: ایران طرفین را به خویشتنداری دعوت کند

تاجیک: ایران طرفین را به خویشتنداری دعوت کند
یک تحلیل‌گر مسائل سیاست خارجی تاکید کرد: بروز تنش میان قطر و برخی کشورهای عربی بی‌تردید منجر به تضعیف شورای همکاری خلیج فارس خواهد شد و این درحالی است که شورای همکاری خلیج فارس با هدف مقابله با ایران ایجاد شده و در این سال‌ها هم این هدف را دنبال کرده است.

تاجیک: ایران طرفین را به خویشتنداری دعوت کند