پایگاه خبری

بهادر مولایی از فروردین دست به وزنه می‌شود

بهادر مولایی از فروردین دست به وزنه می‌شود
وزنه بردار فوق سنگین ایران که در آخر تیرماه دچار سانحه رانندگی شد می گوید از فروردین می تواند تمرینات وزنه برداری را شروع کند و تلاش می کند به مسابقات جهانی برسد.

بهادر مولایی از فروردین دست به وزنه می‌شود

دانلود بیتالک