پایگاه خبری

بنتو: انصاری فرد به زمان نیاز دارد

بنتو: انصاری فرد به زمان نیاز دارد
سرمربی پرتغالی المپیاکوس معتقد است که کریم انصاری‌فرد به زمان نیاز دارد تا به ترکیب اصلی این تیم برسد.

بنتو: انصاری فرد به زمان نیاز دارد