پایگاه خبری

بمب بزرگ جنگ جهانی دوم در یونان بالاخره خنثی شد

بمب بزرگ جنگ جهانی دوم در یونان بالاخره خنثی شد
بمب دویست و پنجاه کیلوگرمی برجا مانده از جنگ جهانی دوم در شهر سالونیک یونان روز یکشنبه خنثی شد.

بمب بزرگ جنگ جهانی دوم در یونان بالاخره خنثی شد