پایگاه خبری

برخورد 2 قطار مسافربری در سمنان

برخورد 2 قطار مسافربری در سمنان
یک مسوول مطلع در شاهرود گفت: بامداد جمعه برخورد دو قطار در ایستگاه هفت خوان شاهرود، تعدادی کشته و مجروح برجا گذاشت.

برخورد 2 قطار مسافربری در سمنان