دلار

بانک مرکزی نرخ اسکناس دلار را اعلام کرد

بانک مرکزی نرخ اسکناس دلار را اعلام کرد
بانک مرکزی بر اساس گزارش عملکرد صرافی های مجاز، قیمت اسکناس دلار را ۳۷۱۱ تومان عنوان کرد.

بانک مرکزی نرخ اسکناس دلار را اعلام کرد