پایگاه خبری

بازیکنان طلبکار لیگ برتر را تحریم می‌کنند

بازیکنان طلبکار لیگ برتر را تحریم می‌کنند
برخی از بازیکنان لیگ برتر در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات‌شان از باشگاه‌های قبلی قصد دارند در لیگ برتر بازی نکنند.

بازیکنان طلبکار لیگ برتر را تحریم می‌کنند