پایگاه خبری

بازگشت 1میلیون و 700هزار زائر اربعین به کشور

بازگشت 1میلیون و 700هزار زائر اربعین به کشور
سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی از بازگشت بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از زائران اربعین حسینی به کشور خبر داد.

بازگشت 1میلیون و 700هزار زائر اربعین به کشور