پایگاه خبری

بازداشت یک نفر به اتهام تلاش برای اقدام تروریستی در فرانسه

بازداشت یک نفر به اتهام تلاش برای اقدام تروریستی در فرانسه
منابع آگاه فرانسوی امروز از بازداشت یک نفر به اتهام تلاش برای اقدام تروریستی در خاک این کشور خبر دادند.

بازداشت یک نفر به اتهام تلاش برای اقدام تروریستی در فرانسه

مهارت برتر