پایگاه خبری

بازخوانی کینه‌توزی ترامپ و کلینتون علیه ایران

بازخوانی کینه‌توزی ترامپ و کلینتون علیه ایران
در آستانه‌ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، صعود دونالد ترامپ در نظرسنجی‌ها و ادعاهایش در خصوص تقلب احتمالی به سود هیلاری کلینتون، شرایط بسیار حساسی و ویژه‌ای را در جامعه‌ آمریکا رقم زده است.

بازخوانی کینه‌توزی ترامپ و کلینتون علیه ایران

نصب بیتالک