اخبار خارجی

بازار ۱۰ میلیون مسافر هوایی کشور، در دست شرکت‌های خارجی

بازار ۱۰ میلیون مسافر هوایی کشور، در دست شرکت‌های خارجی
با اینکه تعداد مسافران بین‌المللی ایران قابل مقایسه با برخی کشورهای منطقه نیست، اما در همین بازار ۱۰ میلیون نفری کل سهم جابجایی نصیب شرکت‌های ایرانی نشده است.

بازار ۱۰ میلیون مسافر هوایی کشور، در دست شرکت‌های خارجی

نصب تلگرام فارسی