پایگاه خبری

ایوبی برکنار شد/«حیدریان» رئیس سازمان‌سینمایی شد

ایوبی برکنار شد/«حیدریان» رئیس سازمان‌سینمایی شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی حیدریان به سمت معاون وزیر و رییس سازمان سینمایی و سمعی، بصری منصوب شد.

ایوبی برکنار شد/«حیدریان» رئیس سازمان‌سینمایی شد