پایگاه خبری

اینتر به دنبال جذب ستاره‌های بزرگ خواهد بود

اینتر به دنبال جذب ستاره‌های بزرگ خواهد بود
خاویر زانتی، نایب رئیس باشگاه اینتر، از عزم این تیم برای جذب بازیکنان بزرگ گفته است.

اینتر به دنبال جذب ستاره‌های بزرگ خواهد بود