پایگاه خبری

اوسینوف: روبین کازان به دنبال انتقام از بردیف بود

اوسینوف: روبین کازان به دنبال انتقام از بردیف بود
بازیکن پیشین تیم روستوف با تمجید عملکرد سردار آزمون تأکید کرد که کازانی‌ها در دیدار با این تیم قصد انتقام‌گیری از قربان بردیف را داشتند.

اوسینوف: روبین کازان به دنبال انتقام از بردیف بود

دانلود تلگرام