پایگاه خبری

اندونزی مشتری LPG ایران

اندونزی مشتری LPG ایران
وزیر نفت از برداشت LPG ایران توسط اندونزی خبر داد و گفت: این کشور پیشنهاد خود را برای توسعه میادین نفتی آق‌تیمور و منصوری مطرح کرده است.

اندونزی مشتری LPG ایران