پایگاه خبری

انتقاد شدید پیکه از هم‌تیمی‌هایش

انتقاد شدید پیکه از هم‌تیمی‌هایش
مدافع بارسلونا پس از تساوی خانگی برابر مالاگا از عملکرد تیمش به شدت انتقاد کرد.

انتقاد شدید پیکه از هم‌تیمی‌هایش

نصب بیتالک