پایگاه خبری

امیر کویت وارد عربستان شد

امیر کویت وارد عربستان شد
امیر کویت برای دیدار با شاه عربستان سعودی و گفت‌و‌گو درباره بحران قطر وارد جده شد.

امیر کویت وارد عربستان شد