پایگاه خبری

الگری: بهانه ای برای شروع افتضاحمان نداریم

الگری: بهانه ای برای شروع افتضاحمان نداریم
سرمربی یوونتوس درباره شکست مقابل جنوا به صحبت پرداخت.

الگری: بهانه ای برای شروع افتضاحمان نداریم